jazyk / language:   ČJ EN


odborná konference

Role PLYNU při transformaci energetiky k uhlíkové neutralitě

datum a místo: 7. dubna 2020, Praha


HARMONOGRAM AKCE:

08.30     registrace
09.00     zahájení konference
09.10     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
11.00     Coffee Break
11.20     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK a PANELOVÁ DISKUSE
13.30     závěr konference, společný oběd
 

NÁVRH TÉMAT:
-        připravenost/kapacita plynárenské soustavy
-        konverze uhelných bloků na plyn - příležitost, nebo hrozba?
-        energetické zdroje ČR, současnost, krátkodobý a dlouhodobý horizont
-        analýza přechodu stávajících uhelných tepláren/elektráren na plyn
-        spoluspalování zemního plynu s vodíkem
-        New Builds
-        Lessons Learned
-        role finančních institucí
-        technologické trendy


OSLOVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Josef Měkuta, Siemens Gas and Power
Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení
Martin Slabý, předseda představenstva, Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Peter Szénásy, jednatel, EPDOR, s. r. o.
Martin Borovský, VODB péče o zařízení a provoz PPC, PPC Počerady, ČEZ, a. s.
Petr Krejčí, Project Manager, ČEZ, a. s.
Pavel Beran, Komerční banka, a. s.
zástupce, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
zástupce, Mitsubishi
zástupce, GE
zástupce, Ansaldo
zástupce, United Hydrogen a. s.
zástupce, ÚJV Řež, a. s.
zástupce, eustream, a. s.
zástupce, NET4GAS
zástupce, GasNet, GridServices
zástupce, MND
zástupce, magistrát HMP
a další
 
        

 

    Partneři konference
 
  Komerční banka 2020


EPDOR


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media