jazyk / language:   ČJ EN


odborná konference

Role PLYNU při transformaci energetiky k uhlíkové neutralitě

datum a místo: 7. dubna 2020, Praha


HARMONOGRAM AKCE:

08.30     registrace
09.00     zahájení konference
09.10     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
11.00     Coffee Break
11.20     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK a PANELOVÁ DISKUSE
13.30     závěr konference, společný oběd
 

NÁVRH TÉMAT:
-        připravenost/kapacita plynárenské soustavy
-        konverze uhelných bloků na plyn - příležitost, nebo hrozba?
-        energetické zdroje ČR, současnost, krátkodobý a dlouhodobý horizont
-        analýza přechodu stávajících uhelných elektráren na plyn
-        spoluspalování zemního plynu s vodíkem
-        New Builds
-        Lessons Learned
-        role finančních institucí
-        technologické trendy 
        

 

    Partneři konference
 
 
  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media