jazyk / language:   ČJ EN


odborná konference

Role PLYNU při transformaci energetiky k uhlíkové neutralitě


datum a místo:
21. dubna 2022

Konferenční centrum ÚJV Řež
Hlavní 130, Řež


Registrační údaje
Název firmy *
Ulice *
Město * PSČ *
Stát *
IČ * DIČ
 
Fakturační údaje
(vyplňujte pouze v případě, pokud je fakturační adresa jiná než registrační)
Název firmy
Ulice
Město PSČ
Stát
 
Údaje o účastníkovi/účastnících
Účastník č. 1
Jméno * Příjmení *
Pozice *
Telefon * Fax
E-mail *
Účastnický poplatek * 3.350,- Kč (cena bez 21% DPH)

Účastník č. 2
Jméno * Příjmení *
Pozice *
Telefon * Fax
E-mail *
Účastnický poplatek * 3.350,- Kč (cena bez 21% DPH)

Účastník č. 3
Jméno * Příjmení *
Pozice *
Telefon * Fax
E-mail *
Účastnický poplatek * 3.350,- Kč (cena bez 21% DPH)


V případě více jak 3 účastníků nás prosím kontaktujte emailem
či telefonicky na čísle +420 775 337 900.
 
Poznámka
 
Registrace a platební podmínky:
Vyplňte prosím tuto závaznou přihlášku. Po obdržení Vaší přihlášky Vám potvrdíme registraci a zašleme zálohovou fakturu. Faktura je splatná před termínem konání konference. Daňový doklad Vám bude zaslán po skončení konference. Účastnický poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu, sborník konference a další materiály, oběd a občerstvení podle programu konference. V účastnickém poplatku není zahrnuto ubytování.
 
Storno, zastoupení:
Jestliže se nebudete moci konference osobně zúčastnit, zastoupení je možné bez dalšího poplatku. Při stornování do 14 dnů před konáním konference účtujeme stornovací poplatek ve výši 1 500 Kč. Při stornování po tomto termínu je splatný celý účastnický poplatek. Organizátor si vyhrazuje ze závažných důvodů změny programu a přednášejících.
 
 
 
    Partneři konference
 
  Komerční banka 2020


EPDOR


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


Com4In


KONSTRUKCE Media